Autoklavi

Što je autoklav?

Autoklav je uređaj koji pomoću visokog tlaka i temperature sterilizira različite materijale vodenom parom za medicinsku upotrebu. Sastoji se od cilindrične metalne posude čvrstih stijenki, koja se hermetički zatvara.

Prilikom izbora autoklava potrebno je surađivati sa stručnjacima koji će znati preporučiti model koji najbolje odgovara vašim potrebama. Stoga je potrebno voditi računa o opremi i priboru koji će biti predmet sterilizacije, kao i prostoru te osoblju koje će provoditi sterilizaciju.

Autoklavi danas pružaju bezbroj dodatnih opcija, zato je bitno prepoznati koja će dodatna oprema biti idealna za Vašu djelatnost i ordinaciju kako bi se investicija opravdala na najbolji mogući način.

Kako bi radni vijek autoklava bio što duži te rukovanje njime što pouzdanije i sigurnije, od velike je važnosti provoditi redovni godišnji servis, odnosno održavanje u skladu sa pravilnikom koji propisuje proizvođač.

Naš tim redovno pohađa edukacije, stoga smo u mogućnosti vršiti usluge servisa i održavanja autoklava priznatih europskih proizvođača.

Naši će Vam tehničari sa svojim znanjem i dugogodišnjim iskustvom pomoći u odabiru odgovarajućeg autoklava te će Vam biti na raspolaganju u svakom trenutku.