Pulsus Medical d.o.o.

Sjedište
Ulica kralja Tomislava 30 A,
10312 Kloštar Ivanić

Ured / Prodajni salon
Jablanska 74, 10000 Zagreb

Kontakt broj

Tel: +385 1 66 26 546

Ostali kontakti

Skype: pulsus.medical

E-mail: info@pulsusmedical.hr

LinkedIn: Pulsus Medical d.o.o.

Facebook: Pulsus Medical d.o.o.

Facebook: Autoklav.hr