Autoklav
RT45 – KLASA S

Šifra: FA 206

Autoklav RT45 opremljen je snažnom vakuum pumpom koja na početku ciklusa istiskuje sve zračne džepove koji su i dalje prisutni u komori i na kraju faze sterilizacije garantira savršeno sušenje obrađenih materijala. Sofisticirani elektronički sustav osigurava kontinuirani nadzor tlaka, temperature i vremena. Može raditi i bez prisutnosti operatera, jer su sve funkcije automatske. RT45 ima uređaj za elektromagnetski blok na vratima. Ukupni automatizam svake faze ciklusa štiti od ljudske pogreške čak i za neiskusno osoblje. Komora od nehrđajućeg čelika, ravnomjerno je grijana pomoću grijaćeg elementa. Dvostruki spremnik za čistu i korištenu vodu. RT45 autoklavi imaju vakuum generiran pumpom koji omogućuje optimalnu kvalitetu ciklusa sterilizacije i za upakirane i ne-upakirane materijale. Na kraju ciklusa pumpa se ponovo uključuje kako bi se olakšala i poboljšala faza sušenja. RT45 autoklavi su opremljeni s 5 operativnih ciklusa: 2 sterilizacijska ciklusa na temperaturi 134°C (za upakirane i ne-upakirane materijale), 2 sterilizacijska ciklusa na temperaturi 121°C (za upakirane i ne-upakirane materijale) te 1 'brzi' ciklus za hitnu sterilizaciju. Svi sterilizacijski ciklusi su tvornički postavljeni i jamče savršenu i sigurnu sterilizaciju materijala. Operator ne može manipulirati ili mijenjati cikluse što umanjuje rizik od ljudskih pogrešaka. RT45 sterilizatori imaju automatsku funkciju koja, ako operator nije pored uređaja kada ciklus završi, pokreće postupak protiv kondenzacije i automatsko isključivanje. Ovaj sustav omogućuje ekonomičnost i povećanje sigurnosti uređaja.

Karakteristike:

  • ugrađeni pisač
  • ukupno 4 aluminijske ladice
  • dimenzije komore: Ф 245-430 mm
  • kapacitet komore: 20 litara
  • vanjske dimenzije: 450x660x385 mm
  • klasa S
  • masa: 50 kg
  • snaga: 2200 W
  Proizvodi - Sve