STERILIZATOR ZRAKA 60 W

Šifra: SZ 105

Sterilizator zraka od 60 W uništava bakterije, gljivice i ostale mikroorganizme koji se nalaze u zraku. Dezinfekcija zraka vrši se unutar kućišta sterilizatora, odnosno kontaminirani zrak uvlači se u komoru pomoću ventilatora gdje intenzitet UV-C lampe dezinficira zrak te ga potom ispušta natrag u prostoriju. Lampa smanjuje rizik sekundarnih infekcija hospitaliziranih pacijenata, a posebice postoperativnih infekcija. Sama dezinfekcija dovodi do znatnog unaprjeđenja kvalitete zraka.

Tehničke karakteristike:

  • Napajanje: 230 V 50 Hz
  • UV-C radijacija: 2 x 30 W
  • Efektivno područje rada lampe: 10 – 20 m2
  • Kapacitet ventilatora: 132 m3/h
  • Mogućnost neprekidnog rada
  • Težina: 8,5 kg
  • Dimenzije: 1190 x 215 x 145 mm
  Proizvodi - Sve