Servis autoklava

Autoklav je neizostavni uređaj u vašoj ordinaciji, a njegova uloga u prevenciji prijenosa infekcija sa instrumenata neupitna. Preporuka na razini Europske Unije je da se koriste autoklavi klase B i klase S, te je njihov princip rada većini poznat.

Kako se održavaju takvi autoklavi?

Prilikom svake sterilizacije kroz autoklav prođe poprilično nečistoća, krvi, alkohola i drugih dezinfekcijskih tekućina te nanose štetu membranama u vakuumskoj i vodenoj crpki, brtvilu na vratima i ostalim plastičnim i gumenim dijelovima. Dugoročno nanosi štetu i nehrđajućoj sterilizacijskoj komori.

Kako se radi o sofisticiranom uređaju koji nije nimalo bezopasan (u procesu sterilizacije stvara pritisak na vrata od 1,5 tona) svaki proizvođač propisuje godišnji servis i određuje paket dijelova nužnih za zamjenu, a sve u vidu sigurnog rukovanja autoklavom. Taj paket dijelova za godišnji servis obično sadrži:

  • isparivač,
  • vakuumsku crpku,
  • vodenu crpku,
  • filtere,
  • cjevčice,
  • brtvila,
  • vodilice vrata sterilizacijske komore, itd.

Sigurnosni ventil ne smije biti stariji od 3 godine.

Prvenstveno zbog vaše i pacijentove sigurnosti autoklav nije uređaj na kojem želite štedjeti, a tu je i Zakon o zaštiti na radu koji propisuje da svi takvi uređaji moraju svake godine biti pregledani jesu li još sigurni za uporabu.

U našem servisu prilikom svakog rada na autoklavu ispitujemo i električnu sigurnost prema normi HRN EN 61010 te izdajemo odgovarajuću dokumentaciju.

Ukoliko je autoklav pretrpio veće oštećenje te je za njegov popravak potrebno više dana, besplatno osiguravamo zamjenski uređaj.

Naši serviseri redovno pohađaju obuke kod proizvođača ili distributera ostalih medicinskih uređaja sa područja dijagnostike, fizikalne rehabilitacije te hitne medicinske pomoći.

Veliku važnost posvećujemo ispitivanje električne sigurnosti kao i funkcionalnom ispitivanju medicinskih uređaja koju propisuje međunarodna norma IEC 62353 odnosno kod nas priznata pod nazivom HRN EN 62353.

Vremena kada autoklav nije bilo potrebno održavati su daleko iza nas, zato dogovorite redovan servis već danas.

Pošaljite upit
 
  Usluge - Sve